ماموریت

ایجاد مزیت رقابتی یکپارچه و پایدار برای زنجیره تامین

 

چشم انداز

راهکار منتخب شرکای زنجیره عرضه و تقاضا

 

ارزش‌ها

• قابلیت اعتماد
• احترام
• تحویل به موقع
• دسترس پذیری

راهگشای کیبرکوه

شعار ما