طیف کاملی از ماشین های حمل و نقل
راهگشای کبیرکوه با در اختیار داشتن ماشین های حمل و نقل تانکری، کانتینربر، انواع ماشین یخچالدار، مسقف و کمپرسی امکان حمل و نقل انواع بار و کالا به مقاصد مورد نظر مشتریان را فراهم نموده است.

ماشین های حمل و نقل تانکری

برای حمل و نقل موادی که به فضای بسته و مخزنی نیاز دارند مانند مایعات، سیمان، گازها و گازهای مایع، مواد سوختی و شیمیایی استفاده کرد.

ماشین های یخچالدار

یک کامیون باربری باید این قابلیت را داشته باشد تا بار را تحت هر شرایط به‌درستی و ایمن حمل کند. برای حمل محصولات فاسدشدنی در حجم و وزن بالا مانند محصولات لبنی و این قبیل محصولات یک سیستم خنک‌کننده نیازاست تا هم در حمل بار دچار آسیب نشوند و هم گرما موجب خرابی آن نشود.

ماشین حمل بار چادری

جهت حمل انواع محموله های بسته‌بندی شده در پالت‌های چوبی، فلزی،‌ كارتن، جعبه و یا حتی كیسه های بزرگ استفاده می‌شود و همچنین حمل کالاهای حجیم فاقد بسته بندی نیز توسط این نوع ماشین امكانپذیر است.

ماشین کمپرسی

به نوعی از کامیون ها گفته می شود که مخزن یا اتاقک حمل با ظرفیت مشخص بر روی آن ها نصب شده است. از کمپرسی ها برای حمل نخاله و مصالح ساختمانی استفاده می شود. ماشین کمپرسی با استفاده از بازوهای هیدرولیکی، کفه پشتی را بلند کرده و به این صورت بار را تخلیه می کند. کمپرسی ها با مخزن حمل هایی در اندازه های متفاوت تولید می شوند و قابلیت حمل انواع مصالح ساختمانی مثل  آسفالت، خاک، گچ، سنگ ریزه و … را دارند.

تریلی کانتینر بر

ساده‌ترین و سبک‌ترین انواع بارگیرهای غیرثابت تریلی کانتینربر است. محل بار تریلر کانتینربر بوسیله تیغه‌ای طولی به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شوند. تیغه‌های تریلر دو نوع هستند، یک نوع برای حمل کانتینر و نوع دیگر برای حمل مخازن مناسب است. این تریلی ها به خودی خود دارای قسمت بار نیستند و کانتینرهای مورد باری مورد نیاز به روی آنها قرار گرفته می شود.